Hội Sinh vật cảnh huyện triển khai hoạt động năm 2016

quantri gửi vào T2, 2016-04-11 15:47
Ngày 9/4, Hội Sinh vật cảnh huyện tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. 
Năm qua, Hội Sinh vật cảnh huyệnđã củng cố và kiện toàn  được 7 hội sinh vật cảnh các xã, thị trấn và 1 câu lạc bộ nhà vườn, nâng tổng số Hội sinh vật cảnh trong toàn huyện lên 9 chi hội. Đến nay, hội có 15 ha vườn cây với hàng vạn chậu cây cảnh, cây ăn quả, hàng trăm thùng ong kết hợp, mang giá trị hàng hóa hàng chục tỷ đồng.  Đặc biệt trong năm, Hội đã tổ chức thành công 2 cuộc triển lãm sinh vật cảnh và cây ăn quả trong huyện và 5 cuộc triển lãm ngoài huyện mang về nhiều thành tích cao…. Bên cạnh những thành tích đã đạt được, hoạt động Hội trong năm 2015 cũng còn một số hạn chế như: công tác tuyên truyền, vận động chưa sâu rộng, sinh hoạt chưa đều, trụ sở làm việc chưa có, kinh phí hoạt động còn hạn hẹp… đã ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của Hội.
Toàn cảnh hội nghị tổng kết Hội sinh vật cảnh huyện Lục Ngạn năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.
 

Bước sang năm 2016, Hội phấn đấu đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển sinh vật cảnh rộng rãi, gắn với chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia cuộc triển lãm sinh vật cảnh ở thủ đô Hà Nội từ ngày 24/4 – 24/5/2016 để chào mừng ngày bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp năm 2016; tiếp tục củng cố kiện toàn thêm 3 hội sinh vật cảnh xã Nghĩa Hồ, Hồng Giang và Giáp Sơn để có tổ chức bộ máy mạnh đi vào hoạt động thiết thực có hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu của tổ chức Hội đề ra.

Quỳnh Nga