Lục Ngạn: trên 217 ha Vải thiều sản xuất xuất khẩu sang thị trường Mỹ

quantri gửi vào T3, 2019-05-14 15:14

Theo số liệu của Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP khoảng 11,5 nghìn ha, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã cấp 18 mã số vườn trồng cho 394 hộ gia đình tại các xã: Hồng Giang, Giáp Sơn, Tân Mộc, Biên Sơn, Tân Quang, Tân Sơn và Kiên Lao sản xuất vải thiều xuất khẩu vào thị trường Mỹ, với tổng diện tích 217,89 ha.

Người trồng vải thôn Muối, xã Giáp Sơn bên vườn vải sai trĩu quả

 

Cùng với đó, UBND huyện đã chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương các xã quy hoạch, cấp chứng nhận sản xuất vải thiều áp dụng đúng quy trình VietGAP cho 11,5 nghìn ha. Dự báo, sản lượng vải thiều toàn huyện năm nay đạt hơn 94 nghìn tấn, trong đó có khoảng 12,5 nghìn tấn vải chín sớm.

 

Năm nay, ngoài tiêu thụ quả tươi, xuất khẩu sang Trung Quốc, UBND huyện định hướng các doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh chế biến vải thiều tại chỗ bằng các hình thức đóng hộp, ép nước, sấy khô. Đồng thời, tạo điều kiện cho các DN, HTX đến thu mua, mở rộng thị trường xuất khẩu vào Mỹ, Anh, Pháp, Australia, Hà Lan, Dubai và ASEAN.

 

 

Vũ Đoàn