Mở gói thầu cải tạo nhà làm việc xã Giáp Sơn

quantri gửi vào T3, 2018-08-28 15:19

Ngày 28/8, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Ngạn mở gói thầu: Xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND; nhà làm việc một cửa và công an xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn. Bốn đơn vị đủ điều kiện tham gia dự thầu gồm:  Công ty TNHH tư vấn xây dựng Lục Giang; Công ty TNHH cung ứng vật liệu xây dựng Nam Trang; Công ty TNHH thương mại và sản xuất xây dựng Việt Bắc và Công ty cổ phần tư vấn  kinh tế xây dựng Đông Bắc.

 

Tổ chuyên gia mở thầu thực hiện các bước theo quy định

 

Hai công trình xây dựng cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND; nhà làm việc một cửa và công an xã Giáp Sơn do UBND xã Giáp Sơn làm chủ đầu tư. Công trình có tổng mức đầu tư trên 3,2 tỷ đồng bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, ngân sách xã; vốn thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất và các nguồn vốn hỗ trợ khác. Theo thiết kế kỹ thuật: cổng trình cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND xã Giáp Sơn trên hiện trạng công trình nhà làm việc 2 tầng hiện có, xây dựng, nâng cấp thêm tầng 3; cải tạo tầng 1, tầng 2 và phòng chức năng tầng 2. Đối với công trình nhà làm việc một cửa và công an xã được đầu tư xây dựng mới với kiến trúc hoàn hiện, quy mô công trình nhà cấp 3 hai tầng.

 

Tại buổi mở thầu, tổ chuyên gia mở thầu đã tiến hành các bước mở thầu theo quy định.

 

Vũ Đoàn