Tân Lập cần tạo được bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội

quantri gửi vào T5, 2018-05-17 16:26

Tân Lập cần tạo được bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phạm Việt Dũng- Phó Bí thư Huyện ủy, tổ trưởng tổ công tác số 4 của Ban Thường vụ Huyện ủy tại buổi giám sát kết quả sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại xã Tân lập.

 

Đồng chí Phạm Việt Dũng- Phó Bí thư Huyện ủy thăm mô hình trồng cây ăn quả

tại thôn Lại Tân xã Tân Lập

 

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ (2015- 2020), Đảng ủy xã Tân Lập đã triển khai khá toàn diện các Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Huyện ủy. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt khá, an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội ổn định, không phát sinh điểm nóng. Trong công tác xây dựng đảng, việc phát triển đảng được Đảng ủy xã quan tâm chỉ đạo. Sau hơn nửa nhiệm kỳ, Tân Lập đã kết nạp trên 20 đảng viên mới; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm túc...

 

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân những hạn chế trong công tác lãnh đạo của Đảng ủy thời gian qua. Cụ thể, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; giá trị sản xuất/1ha đất nông nghiệp thấp; chưa phát huy được tiềm năng thế mạnh của địa phương; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhưng vẫn ở mức cao, trên 28%. Vẫn còn chi bộ sinh hoạt ghép; tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên đạt thấp; công tác kiểm tra giám sát, phê bình và tự phê bình chưa đạt kế hoạch đề ra...

 

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phạm Việt Dũng- Phó Bí thư Huyện ủy yêu cầu Đảng ủy xã Tân Lập xây dựng lại báo cáo đánh giá trung thực kết quả sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để xin ý kiến tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã mở rộng. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt Tân Lập cần tạo được bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ thoát ra khỏi xã đặc biệt khó khăn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Về công tác xây dựng đảng, đồng chí yêu cầu đảng ủy xã Tân Lập chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tách chi bộ ghép, tăng cường kết nạp đảng viên mới. Sửa đổi Quy chế làm việc của Đảng ủy, đồng thời xác định mối quan hệ của cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các các đoàn thể; nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4, Chỉ thị số 05. Các tổ chức đoàn thể làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh./.

 

Quang Huấn