Lục Ngạn: Tổng dư nợ Ngân hàng chính sách xã hội đạt trên 556,1 tỷ đồng

quantri gửi vào T6, 2018-04-13 09:18

Theo thông tin từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Lục Ngạn, tính đến nay, tổng dư nợ khách hàng vay tại đơn vị đạt 556,1 tỷ đồng, tăng khoảng 39 tỷ đồng so với năm 2017. 

 

Cán bộ Ngân hàng chính sách về các xã giải quyết thủ tục cho các hộ dân vay vốn

 

Trong đó, nợ quá hạn chiếm 0,12% trên tổng số dư nợ, khoảng 646 triệu đồng, tăng 32 triệu đồng so với năm 2017. Cụ thể: Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên các xã Phượng Sơn, Phú Nhuận, Phong Vân còn để nợ quá hạn phát sinh; một số xã lãi tồn đọng tăng là Thanh Hải tăng 11 triệu đồng, Kiên Thành tăng 10 triệu đồng so với thời điểm 31-12-2017. 

 

Nguyên nhân của tình trạng này là do một số thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị chưa thực sự quan tâm đến công tác giám sát; một số tổ chức Hội cấp xã chưa làm tốt trong quản lý nguồn vốn, việc giao ban, giao dịch, mở sổ sách ghi chép theo dõi nguồn vốn, kiểm tra giám sát hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn; công tác tuyên truyền, đôn đốc thu nợ, thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm còn hạn chế... 

 

Thời gian tới, để giảm tỷ lệ nợ quá hạn, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung thu nợ, xử lý nợ quá hạn, nâng cao chất lượng tín dụng. Kịp thời khen thưởng, động viên các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi.

 

Nguyễn Hoàng