Lục Ngạn: Tập trung sản xuất vải thiều chất lượng

quantri gửi vào T4, 2018-04-11 10:33

Theo Phòng Nôn nghiệp & PTNT Lục Ngạn (Bắc Giang), vụ vải thiều năm 2018, huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất vải thiều theo hướng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

 

Người dân xã Hồng Giang tập trung chăm sóc vải thiều VietGAP

 

Theo đó, ngoài việc mở rộng diện tích sản xuất vải thiều sạch an toàn theo  tiêu chuẩn VietGAP lên 11.000 ha (tăng 300 ha so với vụ trước), Lục Ngạn còn duy trì thực hiện trên 217 ha vải thiều xuất khẩu theo tiêu chuẩn Global GAP với 18 mã vùng được cấp tại 6 xã gồm: Hồng Giang, Kiên Lao, Tân Sơn, Giáp Sơn, Tân Mộc, Biên Sơn. Cùng đó, các cơ quan chuyên môn của huyện sẽ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho nhân dân, giúp người dân áp dụng tốt kiến thức khoa học vào chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây vải thiều hiệu quả./.

 

Đức Thọ