Ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân hơn 1,4 tỷ đồng

quantri gửi vào T4, 2018-03-28 13:50

Sáng ngày 27/3/2018, Ngân hàng chính sách xã hội huyện phối hợp với Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh và Đoàn thanh niên xã Tân Hoa tổ chức giải ngân nguồn vốn cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ kinh doanh.

 

Cán bộ Ngân hàng chính sách huyện hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục vay vốn

 

Theo đó, xã Tân Hoa đợt này được giải ngân hơn 1,4 tỷ đồng cho 35 hộ dân của 10 thôn trong xã; nguồn vốn giải ngân thuộc các nguồn vốn dành cho các hộ nghèo, cận nghèo, các hộ kinh doanh sản xuất. Với nguồn vốn giải này, các hộ dân có thêm nguồn kinh phí để phát triển các mô hình sản xuất của gia đình.

 

Theo báo cáo của Ngân hàng chính sách xã hội huyện, ước tính đến hết quý I năm 2018: Tổng dư ước đạt 555 tỷ đồng đạt 98% kế hoạch năm 2018, đã giải ngân được 50 tỷ đồng cho 1.800 hộ.

Nguyễn Yến