Lục Ngạn: 800 khách hàng đăng ký thanh toán tiền điện qua ngân hàng

quantri gửi vào T2, 2018-03-05 15:22

Với ưu điểm thuận lợi, nhanh chóng, hình thức thanh toán tiền điện qua ngân hàng được trên 800 khách hàng tại Lục Ngạn đăng ký sử dụng.

 

Phòng giao dịch Điện lực Lục Ngạn tăng cường trực làm việc thu tiền điện khách hàng 

 

Theo đó, nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dùng, ngành điện lực đưa ra nhiều giải pháp cụ thể đẩy mạnh các kênh dịch vụ thanh toán tiền điện, từ ngày 1/9/2017, thực hiện sự chỉ đạo của ngành Điện cấp trên, Điện lực Lục Ngạn đã ký kết với 3 ngân hàng trên địa bàn là BIDV, Vietcombnak, Agribank cung cấp dịch vụ thu tiền điện hoàn toàn miễn phí cho các khách hàng của Điện lực. Đến nay sau 5 tháng triển khai đã có 800/76.600 khách hàng đăng ký sử dụng với doanh thu hàng tháng từ các khách hàng qua ngân hàng đạt trên 500 triệu đồng. Từ nay đến hết năm 2018, Điện lực Lục Ngạn tích cực đẩy mạnh tuyên truyền hình thức thu tiền điện thông qua các ngân hàng truyền bằng nhiều hình thức cho các khách hàng ở 300 điểm thu phí tiền điện  của Điện lực trên địa bàn, phấn đấu hết năm sẽ có 10% khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán trên.

 

Hải Yến