Lục Ngạn là 1 trong 2 huyện của cả nước có số dư nợ trên 500 tỷ đồng

quantri gửi vào T6, 2018-01-12 09:58

Trong năm 2017, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đạt tổng dư nợ 510,1 tỷ đồng, tăng 65,6 tỷ đồng ( tăng 14%) so với năm 2016 và là 1 trong 2 huyện của cả nước có số dư nợ trên 500 tỷ đồng.

 

Cán bộ Ngân hàng chính sách về các xã giải quyết thủ tục cho các hộ dân vay vốn

 

Cụ thể, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã cho học sinh, sinh viên vay tiền đi học và  18.886 hộ vay vốn sản xuất, bình quân 27 triệu đồng/hộ (tăng 3 triệu đồng/hộ so với năm 2016). Nợ xấu giảm từ 0,17% năm 2016 xuống còn 0,12%. Ngoài ra, 98,9% tổ tiết tiết kiệm vay vốn hoạt động tốt, 1,1% tổ tiết kiệm hoạt động khá, không có tổ trung bình hoặc yếu.

 

Bên cạnh đó, trong năm, các ngân hàng trên địa bàn huyện tiếp tục hoạt đông ổn định và đạt tốc độ tăng trưởng khá, nợ xấu chiếm tỷ lệ thấp. Tổng vốn huy động trên địa bàn ước đạt 1.855 tỷ đồng, bằng 107,53% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ ước đạt trên 2.200 tỷ đồng, bằng 127,3% so với cùng kỳ, cơ bản đáp ứng được nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm của nhân dân, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, trong vụ thu hoạch vải thiều, đã chủ động bố trí đủ lượng tiền mặt và thực hiện giao dịch cả ngày thứ 7 để phục vụ thu mua, tiêu thụ vải thiều.

Nguyễn Hoàng