Phụ nữ Trù Hựu hơn 3 tỷ đồng giúp hội viên phát triển kinh tế

quantri gửi vào T6, 2017-12-29 16:02

Thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Trù Hựu (Lục Ngạn) đã xây dựng và duy trì có hiệu quả 19 mô hình tiết kiệm ở các chi hội.

 

Hội LHPN xã Trù Hựu tặng 100 cây Cam lòng vàng cho hội viên nghèo Trần Thị Mai, chi hội Mịn Con

 

Với hình thức mỗi tháng một hội viên tiết kiệm 10 nghìn đồng, đến nay các chi hội đã tiết kiệm được số tiền trên 3 tỷ đồng. Một số chi hội có số tiền tiết kiệm lớn là Hải Yên trên 1,1 tỷ đồng, chi hội thôn Hựu gần 800 triệu đồng. Từ số tiền trên hội đã tạo điều kiện cho hội viên, nhất là hội viên nghèo vay với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi để đầu tư phát triển kinh tế. Bên cạnh đó hội LHPN Trù Hựu còn làm tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động. Qua đó đã tặng 14 quạt mát, 36 suất quà tết và mua cây con giống giúp hội viên nghèo trị giá hàng chục triệu đồng...

Kết quả cuối năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên phụ nữ toàn xã giảm xuống còn 2,39%, thấp hơn tỷ lệ chung của xã (3,47%)./.

Quang Huấn