Mở gói thầu xây lắp công trình xây dựng lò đốt rác tại xã Thanh Hải

quantri gửi vào T3, 2017-12-05 14:19

Ngày 4 - 12, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện mở gói thầu số 2: Xây lắp công trình lò đốt rác thải sinh hoạt xã Thanh Hải. Ba đơn vị tham gia dự thầu gồm: Công ty TNHH Một Thành viên Mai Phương Anh; Công ty TNHH Quốc Toản và Công ty TNHH Văn Lương.

 

Tổ chuyên gia mở thầu tiến hành kiểm tra hồ sơ của các đơn vị đủ điều kiện tham gia dự thầu

 

Công trình xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt xã Thanh Hải là công trình Hạ tầng kỹ thuật cấp III, có tổng mức đầu tư trên 5,4 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 1,7 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Huyện, ngân sách xã và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác. Công trình do UBND xã Thanh Hải làm chủ đầu tư. Các hạng mục xây dựng gồm 2 phần chính là xây dựng và phần thiết bị: trong đó xây dựng khu nhà phân loại rác, nhà dành cho nhân viên quản lý, nhà ở công nhân; khu bể lắng lọc nước thải, hố trôn lấp rác và một số công trình phụ trợ khác...Đồng thời lắp đặt lò đốt rác thải sinh hoạt nhãn hiệu Sankyo GF 750, công suất 500 - 750 kg/giờ; địa điểm tại thôn Phố Xã, xã Thanh Hải.

Tại buổi mở thầu, tổ chuyên gia mở thầu đã tiến hành đầy đủ các bước theo quy định.

Quỳnh Nga