Trên 115 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới năm 2020

Năm 2020 huyện Lục Ngạn lựa chọn, chỉ đạo 4 xã về đích nông thôn mới (NTM), gồm Biển Động, Biên Sơn, Đồng Cốc và Phượng Sơn, nâng tỷ lệ số xã  đạt chuẩn NTM toàn huyện lên 41,37%; các xã còn lại đạt thêm từ 1 đến 5 tiêu chí.

          Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra và căn cứ vào nhu cầu của mỗi xã, UBND huyện dự kiến phân bổ trên 115 tỷ đồng cho 24 xã để thực hiện 217 hạng mục công trình. Trong đó nguồn ngân sách Trung ương 81 tỷ đồng, ngân sách tỉnh trên 7,5 tỷ đồng, ngân sách huyện 12 tỷ đồng, ngân sách xã trên 3,8 tỷ đồng, còn lại là vốn đóng góp của nhân dân khoảng 11 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí trên các xã sẽ tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu gồm: Cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, phát triển sản xuất...

 

 Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thăm mô hình sản xuất vải thiều xã Thanh Hải huyện Lục Ngạn

 

          UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn phối hợp, hoàn chỉnh các danh mục đầu tư tại các xã, sớm khởi công hoàn thành các công trình. Được biết 4 xã đăng ký về đích NTM năm nay là một trong các nội dung, hoạt động thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đảng bộ huyện Lục Ngạn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025./.

 

Quang Huấn

 

 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.