Lục Ngạn lấy ý kiến đóng góp Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Chiều 14/5, UBND huyện tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Lục Ngạn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các đồng chí Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Thế Thi, Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

 

 

Đồng chí Nguyễn Thế Thi, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu về các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị đồng chí Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu đối với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện là đơn vị chủ công trong xây dựng Quy hoạch phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại; phát triển đô thị nông thôn, giao thông vận tải cần tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp của các ngành để bổ sung vào nội dung tổng thể định hướng quy hoạch huyện giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Định hướng quy hoạch huyện Lục Ngạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 được thực hiện trên cơ sở: định hướng quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm; quy hoạch xây dựng, trong đó có quy hoạch đô thị và quy hoạch sử dụng đất....Vì mục tiêu xây dựng huyện Lục Ngạn trở thành huyện phát triển bền vững, hài hòa giữa khu vực đô thị và nông thôn, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phù hợp với khả năng cân đối, huy động nguồn lực triển khai của huyện. Trong đó, xác định thu hút một số ngành sản phẩm chủ lực như: Công nghiệp, xây dựng là động lực chủ yếu cho tăng trưởng; Dịch vụ phát triển đa dạng, phát huy lợi thế để phát triển dịch vụ thương mại; Nông nghiệp phát triển theo hướng an toàn, chất lượng, tạo sự ổn định; các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; môi trường sinh thái, an ninh chính trị, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trên cơ sở đó, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến đóng góp bổ sung, hoàn thiện Quy hoạch.

 

Đồng chí Nguyễn Thế Thi, Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự vào cuộc của các ban, ngành chuyên môn. Với vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Quy hoạch thời gian dài, biên độ rộng, đồng chí yêu cầu: Cùng với các ý kiến tại hội nghị, liên quan đến các lĩnh vực do Phòng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp và Hạt Kiểm lâm cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, nghiên cứu sâu tài liệu, nội dung, nhiệm vụ Quy hoạch, thực hiện đóng góp bằng văn bản, gửi cho tổ giúp việc hoàn chỉnh nội dung tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện Quy hoạch huyện Lục Ngạn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đảm bảo đúng tiến độ, đạt chất lượng đã đề ra.

 

Quỳnh Nga

 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.