Đoàn công tác Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh kiểm tra tại Lục Ngạn

Sáng 16/9, đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang do ông Vũ Văn Tưởng, Phó giám đốc Sở làm trưởng đoàn đến kiểm tra thực hiện Kết luận số 99, ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 278, ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về thu gom, xử lý triệt để rác thải phát sinh ra môi trường tại huyện Lục Ngạn. Cùng đi có lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thế Thi, Phó chủ tịch UBND huyện.

 Ông Vũ Văn Tưởng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì buổi kiểm tra 

Ngay khi có Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy và Kế hoạch 278 của UBND tỉnh Bắc Giang, BTV Huyện ủy xây dựng kế hoạch 34 để chỉ đạo triển khai thực hiện. UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đồng bộ các giải pháp nhằm huy động toàn dân tham gia thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn toàn huyện. Tăng cường tuyên truyền cấp ủy, chính quyền và nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Quan tâm quy hoạch, đầu tư, giải phóng mặt bằng, bố trí các khu thu gom, điểm tập kết, trung chuyển, khu xử lý rác thải. Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành xây dựng 10 điểm tập kết, trung chuyển rác thải cấp xã; duy trì 60 điểm tập kết rác thải cấp thôn, tổ dân phố, cùng 104 bể chứa vỏ bao bì phân bón, thuốc BVTV tại các thôn. Đã hoàn thành xây dựng lò đốt rác xã Hộ Đáp; 3 xã Phú Nhuận, Kim Sơn và Mỹ An cơ bản đã bố trí được mặt bằng, đang tiến hành thủ tục giải phóng mặt bằng, đầu tư thực hiện, dự kiến hoàn thành trong năm 2021. Riêng Nhà máy xử lý rác thải tập trung của huyện tại thôn Cai Lé, xã Kiên Thành được huyện chỉ đạo nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 10/2021. 

UBND huyện cũng chỉ đạo 100% xã, thị trấn thành lập HTX vệ sinh môi trường. Hiện đã có 5 HTX, 1 Công ty vệ sinh môi trường đang duy trì hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải thường xuyên. Cùng đó huyện cũng tổ chức nhiều hoạt động ra quân thu gom, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường, do vậy đã giải quyết cơ bản các điểm tồn lưu rác, tăng tỷ lệ rác thải được thu gom trên địa bàn đạt gần 70%. 

Tuy nhiên, qua kiểm tra, tiến độ xây dựng lò đốt rác, điểm tập kết, trung chuyển rác thải tại các xã; việc thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác đạt tỷ lệ còn thấp; nhiều xã chưa có số thu; một số địa phương còn điểm rác tồn lưu chưa được xử lý; trong khi đó một vài địa phương công tác tuyên truyền, vận động chưa được làm triệt để. 

Phát biểu kết luận, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đề nghị huyện Lục Ngạn tập trung cao đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công Nhà máy xử lý rác thải tập trung của huyện và lò xử lý tác thải tại các xã theo danh mục đã đăng ký năm 2021. Quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ đó tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. 

Điểm cốt lõi cần tập trung trong thời gian tới phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và cung cấp dịch vụ cho công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn một cách triệt để và giải quyết dứt điểm điểm rác tồn lưu. Huyện phải có quyết tâm chính trị cao, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn, lộ trình đảm bảo hiệu quả.  Phân công rõ trách nhiệm từng cơ quan chuyên môn để tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Quan tâm thu gom, xử lý tốt vỏ bao bì, thuốc BVTV.  Xử lý dứt điểm điểm rác tồn lưu, huyện phải có chế tài xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, chấm dứt tình trạng đổ rác nơi công cộng từ tháng 10/2021. Đối với kiến nghị của huyện đoàn công tác sẽ tổng hợp, tham mưu với UBND tỉnh xem xét trong thời gian tới.

 

Vũ Đoàn

 

 

 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.