Văn bản chỉ đạo

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN

- 31/12/2019
THÔNG BÁO TẠM NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN Kèm theo văn bản Số:            /ĐLNg-TVh            Thực hiện kế hoạch đấu nối công trình điện đường dây và trạm biến áp.  Điện lực Lục Ngạn trân trọng thông báo tới Quý khách hàng lịch tạm ngừng, giảm mức cung cấp điện như sau: Khách hàng  sau trạm biến áp Lại Tân. - Thời gian dự kiến ngừng, giảm cung cấp điện từ 07 giờ 45 phút đến 12 giờ 15 phút ngày 04 tháng 01 năm 2020.   Đề nghị Quý khách hàng...

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN

- 30/12/2019
THÔNG BÁO TẠM NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN Kèm theo văn bản Số:            /ĐLNg-TVh            Thực hiện kế hoạch sửa chữa đường dây 0,4kV sau trạm biến áp.  Điện lực Lục Ngạn trân trọng thông báo tới Quý khách hàng lịch tạm ngừng, giảm mức cung cấp điện như sau: 1. Khách hàng  sau trạm biến áp Đồng Phai, lộ đường dây 35kV 371E7.8. - Thời gian dự kiến ngừng, giảm cung cấp điện từ 15 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 03 tháng 01 năm 2020....

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN

- 25/12/2019
           Thực hiện kế hoạch sửa chữa, cải tạo lưới điện.  Điện lực Lục Ngạn trân trọng thông báo tới Quý khách hàng lịch tạm ngừng, giảm mức cung cấp điện như sau: 1. Phụ tải sau lộ II trạm biến áp Hòa Ngoài. - Thời gian dự kiến ngừng, giảm cung cấp điện từ 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 24 tháng 12 năm 2019. 2. Phụ tải sau lộ II trạm biến áp Hòa Ngoài. - Thời gian dự kiến ngừng, giảm cung cấp điện từ 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút...

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN

- 16/12/2019
THÔNG BÁO TẠM NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN Kèm theo văn bản Số:            /ĐLNg-TVh            Thực hiện kế hoạch sửa chữa, cải tạo lưới điện.  Điện lực Lục Ngạn trân trọng thông báo tới Quý khách hàng lịch tạm ngừng, giảm mức cung cấp điện như sau: 1. Phụ tải sau trạm biến áp Công Ty TNHH Tân Phát. - Thời gian dự kiến ngừng, giảm cung cấp điện từ 08 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút ngày 21 tháng 12 năm 2019. 2. Phụ tải sau trạm biến áp Công Ty...

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN

- 12/12/2019
THÔNG BÁO TẠM NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN Kèm theo văn bản Số:            /ĐLNg-TVh            Thực hiện kế hoạch sửa chữa, cải tạo lưới điện.  Điện lực Lục Ngạn trân trọng thông báo tới Quý khách hàng lịch tạm ngừng, giảm mức cung cấp điện như sau: 1. Phụ tải sau lộ II, lộ III thuộc trạm biến áp Cà Phê. - Thời gian dự kiến ngừng, giảm cung cấp điện từ 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 19 tháng 12 năm 2019. Đề nghị Quý khách hàng chủ...
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.