Văn bản chỉ đạo

  • THÔNG BÁO TẠM NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN

               Thực hiện kế hoạch tráo đổi các máy biến áp, chỉnh trang lưới điện các trạm biến áp. Điện lực Lục Ngạn trân trọng thông báo tới Quý khách hàng lịch tạm ngừng, giảm mức cung cấp điện như sau:1.  ...

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN

- 21/05/2020
           Thực hiện kế hoạch sửa chữa đường dây 0,4kV, thay công tơ và hòm công tơ khách hàng sau các trạm biến áp. Điện lực Lục Ngạn trân trọng thông báo tới Quý khách hàng lịch tạm ngừng, giảm mức cung cấp điện như sau: 1.     Phụ tải lộ I trạm biến áp UB Phú Nhuận 2. - Thời gian dự kiến ngừng, giảm cung cấp điện từ 06 giờ 00phút đến 12 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 05 năm 2020. 2.     Phụ tải lộ II trạm biến áp UB Phú Nhuận 2. - Thời gian dự...

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN

- 15/05/2020
THÔNG BÁO TẠM NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN   Kèm theo văn bản Số: /ĐLNg-TVh   Thực hiện kế hoạch sửa chữa đường dây 0,4kV sau các trạm biến áp. Điện lực Lục Ngạn trân trọng thông báo tới Quý khách hàng lịch tạm ngừng, giảm mức cung cấp điện như sau: 1. Phụ tải sau lộ I trạm biến áp Ao Tán - Thời gian dự kiến ngừng, giảm cung cấp điện từ 07 giờ 00phút đến 17 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 05 năm 2020. 2. Phụ tải sau Lộ II trạm biến áp Thùng Thình...

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN

- 11/05/2020
           Thực hiện kế hoạch sửa chữa đường dây 0,4kV sau các trạm biến áp. Điện lực Lục Ngạn trân trọng thông báo tới Quý khách hàng lịch tạm ngừng, giảm mức cung cấp điện như sau: 1.     Phụ tải sau lộ trạm biến áp cơ sở sản xuất vải an toàn-phượng sơn - Thời gian dự kiến ngừng, giảm cung cấp điện từ 05 giờ 45phút đến 18 giờ 45 phút, ngày 13 tháng 05 năm 2020. 2.     Phụ tải sau trạm biến áp Đầm. - Thời gian dự kiến ngừng, giảm cung cấp điện...

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN

- 05/05/2020
Thực hiện kế hoạch sửa chữa đường dây 0,4kV, thay công tơ và hòm công tơ khách hàng  sau các trạm biến áp. Điện lực Lục Ngạn trân trọng thông báo tới Quý khách hàng lịch tạm ngừng, giảm mức cung cấp điện như sau: Phụ tải sau lộ I trạm biến áp Thanh Hải 10 - Thời gian dự kiến ngừng, giảm cung cấp điện từ 07 giờ 00phút đến 18 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 05 năm 2020. Phụ tải sau lộ II trạm biến áp Ngọc Nương 2. - Thời gian dự kiến ngừng, giảm...
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.