Lục Ngạn 105 kế toán được tập huấn phần mềm HCSN DAS

quantri gửi vào T6, 2018-10-12 14:36

Ngày 11/10, Tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện phối hợp với công ty TNHH giải pháp phần mềm Thăng Long tổ chức tập huấn, nâng cấp phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp phiên bản DAS 10.0 cho 105 kế toán cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

 

Toàn cảnh buổi tập huấn

 

Trong thời gian tập huấn các giảng viên đã truyền đạt, hướng dẫn, thảo luận, giải đáp với các học viên những nội dung nâng cấp trong phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp DAS 10.0 căn cứ Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước; Thông tư số 77/2017/TT-BTC  ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc; Quyết định số 4377/QĐ-KBNN ngày 15/9/2017 của Kho bạc Nhà nước về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước… Qua đó giúp kế toán các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ứng dụng hiệu quả phần mềm kế toán HCSN.

 

Việc tập huấn nhằm giúp kế toán các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp làm tốt các nghiệp vụ hạch toán kế toán, báo cáo tài chính đầy đủ theo đúng Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính thực hiện từ 01/01/2018 đồng thời ứng dụng phần mềm kế toán HCSN trên địa bàn toàn huyện được kịp thời, thuận lợi, đồng bộ, tiết kiệm, hiệu quả./.

 

Bùi Được