Đề nghị khen thưởng 19 tập thể, 19 cá nhân điển hình dân vận khéo

quantri gửi vào T6, 2018-09-28 09:22

Ban Dân vận Huyện ủy Lục Ngạn vừa thông qua danh sách 19 tập thể, 19 cá nhân đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy biểu dương điển hình dân vận khéo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 2018.

 

Mô hình phát triển kinh tế trồng thanh long ruột đỏ tại xã Tân Lập

 

Theo đó các mô hình điển hình dân vận khéo trong đồng bào dân tộc thiểu số tập trung vào các lĩnh vực tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế; giúp đỡ hộ nghèo vươn lên; thắp sáng đường thôn và xử lý rác thải; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; trồng, chăm sóc cây ăn quả theo quy trình VietGap, GlobanlGap; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

 

 Được biết, đến nay toàn huyện có 478 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực kinh tế có 182 mô hình, lĩnh vực về văn hóa- xã hội có 192 mô hình, lĩnh vực về quốc phòng an ninh có 72 mô hình, xây dựng hệ thống chính trị có 32 mô hình. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong số này phát huy hiệu quả. Tiêu biểu như các mô hình: Xã Hồng Giang, Giáp Sơn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp công sức, ủng hộ kinh phí xây dựng nông thôn mới; mô hình dân vận khéo trong phát triển kinh tế ở xã Tân Mộc góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương; mô hình dân vận khéo trong bảo đảm an ninh trật tự ở xã Nghĩa Hồ... 

 

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn./.

 

Quang Huấn