Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo

quantri gửi vào T2, 2018-08-06 16:12

Trong các ngày 6 và 7 tháng 8, UBND huyện Lục Ngạn tổ chức hai lớp tập huấn “nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo” cho 487 đại biểu ở 19 xã thuộc 119 thôn đặc biệt khó khăn của huyện năm 2018.

 

Các đại biểu tham dự tập huấn

 

Tại các lớp tập huấn, đại biểu được nghe đại diện Ban chỉ đạo giảm nghèo, lãnh đạo Phòng Lao động- TB&XH huyện phổ biến một số nội dung liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo như: Nghị quyết số 10 của HĐND tỉnh quy định một số nội dung thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia, giai đoạn 2017- 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017- 2020; Thông tư của Bộ NN&PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016- 2020; Thông tư của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016- 2020; Nghị định số 75/2015/NĐ- CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2015- 2020...

 

Qua tập huấn nhằm chia sẻ, trao đổi và cung cấp thông tin về các cơ chế, chính sách mới của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững cho các đại biểu, qua đó giúp các địa phương thực hiện tốt và hiệu quả chương trình trong năm 2018 và những năm tiếp theo./.

 

Quang Huấn