Tiếp tục học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7

quantri gửi vào T3, 2018-07-10 10:15

Ngày 10- 7, tại Hội trường UBND huyện, Huyện ủy Lục Ngạn tiếp tục tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) theo hình thức xem lại băng ghi hình cho gần 400 đảng viên các chi, đảng bộ khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy. Trước đó ngày 29- 6, huyện Lục Ngạn đã có hơn 7.000 đảng viên tham gia hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương (khóa XII) tại 31 điểm cầu trong huyện do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Trong một ngày, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu Nghị quyết về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”; đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội giới thiệu Nghị quyết về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giới thiệu Nghị quyết về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”. 

 

Thông qua hội nghị, cán bộ, đảng viên nắm chắc về sự cần thiết phải ban hành các nghị quyết; thực trạng cán bộ và công tác cán bộ, vấn đề tiền lương và chính sách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội; những nội dung, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được xác định trong từng nghị quyết. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, từ đó đề ra chương trình hành động sát hợp.

 

Sau học tập, các đại biểu viết bài thu hoạch, nêu nhận thức của bản thân về những vấn đề tâm huyết nhất trong các nghị quyết, đồng thời liên hệ với chức trách, nhiệm vụ của mình, đề xuất các giải pháp có tính đột phá nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết ở cơ quan, địa phương, đơn vị công tác./.

 

Quang Huấn