Giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân thôn Đèo Gia

quantri gửi vào T2, 2018-07-09 17:01

Ngày 6- 7, Hội đồng giao đất giao rừng xã Đèo Gia phối hợp với Hạt Kiểm lâm Lục Ngạn tổ chức giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân thôn Đèo Gia xã Đèo Gia.

 

Người dân thôn Đèo Gia thực hiện các thủ tục nhận giấy chứng nhận QSDĐ

 

Tại đây Hội đồng giao đất giao rừng xã Đèo Gia đã cấp trực tiếp 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất rừng kinh tế) cho các hộ dân, thời gian sử dụng 50 năm (từ nay đến năm 2068). Được biết, thực hiện chủ trương giao đất rừng tại xã Đèo Gia, UBND huyện đã xây dựng phương án, triển khai theo đúng quy định của pháp luật. Đến nay, 155 hộ gia đình, cá nhân đã nhất trí, hoàn thiện hồ sơ với diện tích 325,5 ha.

 

Hiện nay huyện Lục Ngạn vẫn đang duy trì hai tổ công tác tại thôn Đèo Gia vừa để củng cố hệ thống chính trị, vừa tuyên truyền người dân chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước./.

 

Minh Anh