Giao ban tài chính kế toán khối xã

quantri gửi vào T2, 2018-05-07 07:31

Ngày 4/5, Đồng chí Cao Văn Hoàn Phó Chủ Thường trực UBND huyện chủ trì buổi giao ban với chủ tài khoản, công chức tài chính – kế toán của 30 xã, thị trấn. Cùng dự có lãnh đạo Phòng Tài chính – kế hoạch, Chi cục Thuế và Kho Bạc nhà nước huyện.

 

Đồng chí Cao Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban

 

Tại buổi giao ban, Phòng chuyên môn đã đánh giá nêu bật lên những mặt còn hạn chế của công tác thu, chi ngân sách xã. Trong đó nhiều xã không lập dự toán, lập dự toán không sát; Sử dụng dự toán không có quyết định hỗ trợ mua sắm, không kiểm kê tài sản, quản lý chi tiêu không đúng quy định. Năm 2017 còn một số xã chưa hoàn thành chứng từ thu với số tiền khoảng 7 tỷ đồng. Số thu của các xã, thị trấn còn thấp, hiện còn 9 xã chưa có số thu phí, lệ phí, nguồn thu sử dụng đất kém. Năm 2017 còn trên 9 tỷ đồng ngân sách sự nghiệp xã phải giải trình để chuyển nguồn năm 2018.

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Cao Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện biểu dương một số công chức tài chính kế toán xã, thị trấn đã thực hiện tốt nghiệp vụ kế toán. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện lưu ý, các đơn vị còn hạn chế công chức Tài chính – Kế toán cần chủ động học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện thanh quyết toán, thu chi ngân sách xã theo đúng Luật ngân sách nhà nước năm 2015. Đồng chí cũng yêu cầu trong quý 3 năm 2018, giao cho Phòng Tài chính – Kế hoạch tổ chức giao ban với các đơn vị vào tháng đầu của quý để nắm tình hình thu chi ngân sách xã. Các đơn vị xã, thị trấn tập trung thu đấu giá quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng đấu giá đất. Trước mắt phòng tập trung hướng dẫn các xã lập hồ sơ quyết toán xi măng để các xã tiến hành làm đường giao thông theo Nghị quyết 07 được thuận lợi, đạt tiến độ đã đăng ký năm 2018./.

 

Bùi Được