Giao ban khối Đảng quý IV năm 2016

Sáng 5/1, đồng chí La Văn Nam- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị  giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với các cơ quan trong Khối Đảng quý IV/2016, bàn nhiệm vụ quý I/2017. Dự hội nghị có đồng chí Thân Văn Khánh- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.
Đồng chí La Văn Nam- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị giao ban Khối Đảng, đoàn thể quý IV/2016  

Trong quý IV/2016, các ban xây dựng Đảng, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và văn phòng Huyện ủy cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn gắn với nhiệm vụ của năm. Trong đó, đáng quan tâm là đã kịp thời triển khai nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đặc biệt làm tốt việc tham mưu hoàn thành xây dựng xong quy hoạch Ban chấp hành, Ban thường vụ các chức danh chủ chốt của huyện nhiệm kỳ 2020- 2025; 100% chỉ tiêu đăng ký với Ban thường vụ Tỉnh  ủy được hoàn thành, trong đó: Công tác phát triển đảng viên đạt kết quả cao, đã có 151 quần chúng được kết nạp vào Đảng ( đạt 150% KH); Hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2016, Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 13 tổ chức đảng, giám sát 12 tổ chức đảng với 578 đảng viên, qua đó tiến hành kỷ luật với 5 trường hợp vi phạm.Phát biểu chỉ đạo, đồng chí La Văn Nam Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu: các cơ quan cần tiếp tục đôn đốc cơ sở triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận của Trung ương, Tỉnh và Huyện ủy đặc biệt là các kế hoạch của BTV Huyện ủy đã ban hành đồng thời chỉ đạo ngành dọc, các xã- thị trấn báo cáo về việc xây dựng các chương trình thực hiện của cấp cơ sở; tiếp tục thực hiện chỉ thị số 14 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm kỷ cương kỷ luật đối với cán bộ; Các ban xây dựng Đảng, văn phòng Huyện ủy cần xây dựng kế hoạch tham mưu với BTV Huyện ủy kiểm tra giám sát cơ sở ngay từ đầu năm. Đối với nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị Ban tuyên giáo tập trung cao cho công tác tuyên truyền các hoạt động mừng đảng, mừng xuân, các ngày lễ lớn của địa phương; Ban tổ chức tham mưu giúp BTV Huyện ủy ban hành chương trình hành động nghị quyết 4; Ủy ban Kiểm tra cần tổ chức hội nghị giao ban hàng quý đối với cơ sở; Ban dân vận hoàn thành nhanh nội dung nghị quyết về công tác dân vận chính quyền, tham mưu với Thường trực Huyện ủy về định hướng nội dung giám sát phản biện xã hội năm 2017 với mặt trận và các đoàn thể; Trung tâm bồi dưỡng chính trị triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng theo đúng kế hoạch, đảm bảo nâng cao chất lượng và duy trì tốt việc quản lý học viên; Văn phòng Huyện ủy phối hợp xác nhận các nhiệm vụ trọng tâm của các ngành, chi đảng bộ trực thuộc./.

 
Phương Thảo
 
 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.