Hội nghị phổ biến hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về Đầu tư và Xây dựng tại huyện Lục Ngạn

quantri gửi vào T6, 2015-06-05 10:08
Ngày 5/6, UBND huyện phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị phổ biến hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về Đầu tư và Xây dựng tại huyện Lục Ngạn năm 2015. Tham dự hội nghị có các đại biểu là Chủ tịch UBND, cán bộ tài chính, cán bộ địa chính xây dựng 30 xã- thị trấn cùng các doanh nghiệp xây dựng hoạt động trên địa bàn.
Hội nghị phổ biến hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về Đầu tư và Xây dựng

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Sở Xây dựng phổ biến hướng dẫn Luật xây dựng, Nghị định của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình, Hướng dẫn của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Nghị định của Chính phủ chi tiết về Hợp đồng xây dựng và Hướng dẫn của UBND tỉnh về ban hành Quy định một số nội dung kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.Qua hội nghị, giúp các đại biểu nắm được quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia quản lý hoạt động đầu tư xây dựng công trình, hiểu rõ những nội dung mới của Luật Xây dựng và quy định hướng dẫn của các Nghị định hướng dẫn mới được ban hành trong năm 2015, từ đó phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương được thuận lợi./.

 
Phương Thảo