UBND huyện triển khai nhiệm vụ quý II/2020

Ngày 23- 3, đồng chí La Văn Nam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 3 của UBND huyện nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2020. Dự phiên họp có đồng chí Cao Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện; đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND và Ủy Ban MTTQ huyện.

 

 Đ.c La Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp

 

Trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020; tổ chức ký cam kết trách nhiệm giữa Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị với Chủ tịch UBND huyện trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm. Trong sản xuất nông nghiệp, cơ quan chuyên môn của huyện tích cực đôn đốc hướng dân người dân các biện pháp chăm sóc vải thiều thời kỳ ra hoa, đậu quả, với tỷ lệ ra hoa đạt trên 65%. Đặc biệt đã phối hợp rà soát, lựa chọn lại, cấp mã vùng trồng cho 87 ha vải thiều ( tại các xã Tân Sơn, Hộ Đáp, Nam Dương và xã Quý Sơn) đủ điều kiện để sản xuất vải thiều tươi xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Tăng cường công tác tập huấn, chuyển giao kỹ thuật và quy trình chăm sóc cho nhân dân. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi được quan tâm. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; chú trọng công tác quy hoạch, quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các chương trình, dự án.

Các lĩnh vực Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn được quan tâm chỉ đạo; Giá trị sản xuất công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp trong tháng 3 ước đạt 137,5 tỷ đồng; lũy kế 3 tháng đạt trên 311 tỷ đồng, đạt 18,26% kế hoạch năm. Thương mại, dịch vụ có bước chuyển tích cực; giá trị sản xuất các ngành thương mại, dịch vụ ước đạt trên 345 tỷ đồng, lũy kế 3 tháng đạt trên 1 nghìn 227 tỷ đồng, đạt 15,5%. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị được quan tâm, 3 tháng đầu năm toàn huyện đã giao trên 376 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 58 dự án, công trình. Công tác thu ngân sách được đảm bảo, lũy kế 3 tháng đầu năm đạt trên 513,1 tỷ đồng, đạt 26,5%; trong đó thu tại địa bàn trong dự toán đạt trên 90,8 tỷ đồng, đạt 15,4% dự toán. Các lĩnh vực Văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo.  An ninh, quốc phòng được đảm bảo. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được đẩy mạnh, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. BCĐ huyện đã xây dựng các phương án, tình huống cụ thể, chi tiết ở mức cao nhất để đối phó với dịch, bệnh.

Các đại biểu đã thảo luận, phân tích làm rõ những hạn chế và đề xuất các biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể công tác thu ngân sách tại địa bàn, nhất là thu tiền sử dụng đất gặp khó khăn; tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và một số dự án còn chậm; công tác quản lý, bảo vệ rừng tại một số địa phương còn hạn chế, trong quý đã xảy ra vụ phát, phá rừng tại xã Đèo Gia; Công tác  tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh covid-19 tại một số thôn, bản còn chưa thường xuyên; công tác quản lý các công trình xây dựng cơ bản tại một số trường học còn bộc lộ nhiều hạn chế, gây lãng phí…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí La Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các  cơ quan chuyên môn của UBND huyện tập trung cao cho thực hiện các nhiệm vụ được giao; trong đó trọng tâm hàng đầu là tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa, quyết liệt hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 với những phương án chi tiết hơn, tình huống cụ thể hơn để phòng dịch. Coi đây là nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Cùng đó, chỉ đạo hướng dẫn nhân dân chăm sóc, nâng cao chất lượng sản phẩm cây ăn quả, nhất là sản xuất vải thiều xuất khẩu. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, tiêu thụ sản phẩm. Quan tâm phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, chủ động tái đàn vật nuôi. Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2020, làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; xử lý nghiêm vụ phát, phá rừng tại xã Đèo Gia. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án và xây dựng nông thôn mới, chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn tích cực kiểm tra, giám sát, đôn đốc, kịp thời đề xuất với UBND huyện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ. Riêng tiến độ xây dựng nông thôn mới tại 4 xã Biển Động, Biên Sơn, Đồng Cốc và xã Phượng Sơn, BCĐ huyện tham mưu phân công, giao trách nhiệm thành viên phụ trách trực tiếp giúp 4 xã nói trên thực hiện hoàn thành và về đích theo kế hoạch. Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn thiết lập kỷ cương, nền nếp công vụ, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, nâng cao chất lượng công tác tham mưu với lãnh đạo UBND huyện trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Vũ Đoàn

 

 

 

 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.