UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2020

Ngày 22/10, đồng chí La Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp thường kỳ của UBND huyện tháng 11, nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2020. Dự phiên họp còn có Thường trực HĐND, các đồng chí Phó chủ tịch UBND và lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện.

Đ.c La Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp       

Hội nghị tập trung thảo luận làm rõ và thống nhất một số kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT -XH tháng 10. Trong đó, sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục có bước phát triển ổn định; sản lượng cây ăn quả có múi ước đạt từ 60 đến 63 nghìn tấn, tăng hơn 2 nghìn tấn so với năm 2019; trồng mới 147 ha rừng tập trung, nâng tổng diện tích  rừng trồng mới từ đầu năm đến nay lên 1.429ha. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn; thương mại dịch vụ có bước phát triển mạnh. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10 ước đạt trên 172 tỷ đồng; thương mại dịch vụ ước đạt 285 tỷ đồng.  Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất; xây dựng cơ bản, quản lý đô thị được quan tâm. Thu ngân sách tại địa bàn ước đạt trên 26 tỷ 220 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm đạt 79,91% dự toán.

Các lĩnh vực Văn hoá - Xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 99,52%. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương; An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, ATGT được bảo đảm. 

Tuy nhiên tiến độ xây dựng và giải ngân, thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản của các chương trình, dự án đạt chậm. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản còn nhiều hạn chế; việc thực hiện cải cách hành chính, chữ ký số có lúc, có nơi còn chậm…

Tiếp đó, các ngành cũng đã thảo luận, góp ý kiến Kế hoạch nâng cấp Hội hát Sloong hao và Phiên chợ xuân vùng cao huyện Lục Ngạn năm 2021; Lễ hội Đền Hả, xã Hồng Giang; Kế hoạch nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Chương trình phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa chất lượng cao trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 và Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí La Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các ngành tập trung cao thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và những tháng còn lại của năm 2020. Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân chăm sóc các loại cây ăn quả. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; tập trung giải quyết các vấn đề môi trường, chỉ đạo hoàn thành xây dựng các điểm tập kết, vận chuyển rác thải tại các xã, thị trấn; quản lý chặt công tác khai thác khoáng sản. Đẩy nhanh thu ngân sách trên địa bàn, quan tâm thu thuế kinh doanh vận tải. Giải ngân và quyết toán xây dựng cơ bản. Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức hội chợ cam, bưởi và các sản phẩm đặc trưng Lục Ngạn năm 2020. Quan tâm rà soát công tác đầu tư công, không để lọt danh mục đầu tư. Tổ chức tốt hoạt động ngày Hội đại đoàn kết toàn dân. Đẩy nhanh và thực hiện tốt công tác rà soá thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Tập trung đấu tranh các loại tội phạm, nhất là trộm cắp tài sản và kiềm chế tại nạn giao thông. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021. 

Đối với các Chương trình và Kế hoạch trình tại phiên họp, chủ tịch UBND huyện yêu cầu, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các ngành, cơ quan chuyên môn xây dựng văn bản cần bám sát vào tình hình thực tế để bổ sung, cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp và chỉ tiêu phát triển cụ thể cho từng năm, từng giai đoạn, bảo đảm tính khả thi cho Chương trình và Kế hoạch đã xây dựng.

Vũ Đoàn 

 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.