Triển khai kế hoạch giải toả hành lang an toàn đường bộ năm 2021

UBND huyện vừa ban hành kế hoạch giải toả hành lang an toàn đường bộ năm 2021 với mục tiêu tiếp tục duy trì hệ thống hành lang an toàn đường bộ (ATĐB), nhằm bảo vệ và khai thác có hiệu quả các công trình giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn.

Phạm vi giải tỏa gồm: Tập trung giải toả hành lang các tuyến đường chuẩn bị đầu tư; các tuyến đường đã có dự án cải tạo, nâng cấp hoặc sửa chữa định kỳ giai đoạn 2021- 2022.

Đoàn viên, thanh niên xã Phượng Sơn tuyên truyền giải tỏa họp chợ lấn chiếm lòng đường trên địa bàn

Đối với những đoạn quốc lộ uỷ thác, đường tỉnh, đường huyện và đường xã đi qua các trung tâm thị trấn, thị tứ, khu dân cư, phạm vi giải toả theo chỉ giới xây dựng. Cụ thể: Quốc lộ 31: Đối với khu vực ngoài đô thị , phạm vi giải toả hành lang ATGT tính từ tim đường ra mỗi bên là 9,0 m; đối với khu vực đã có quy hoạch và mở rộng mặt đường 15m, phạm vi giải toả hành lang ATĐB tính từ tim đường ra mỗi bên là 11,5 m. Riêng đối với địa bàn th trấn Chũ tiếp tục thực hiện theo phương án số 608/PA-UBND ngày 03/11/2017 của UBND huyện.

 Quốc lộ 279: Phạm vi giải toả hành lang ATĐB tính từ tim đường ra mỗi bên là 9,0m. Đường tỉnh 289, 290, 248: Phạm vi giải tỏa hành lang ATĐB tính từ tim đường ra mỗi bên là 9,0m.  Các tuyến đường huyện: Phạm vi giải toả hành lang ATĐB tính từ tim đường ra mỗi bên là 7,0m. Đường xã, thôn: Giải tỏa theo quy hoạch nông thôn mới, đảm bảo độ thông thoáng, phương tiện giao thông đi lại thuận tiện, đủ điều kiện đảm bảo trật tự ATGT. Trường hợp khó khăn, liên quan đến đất hợp pháp có thể thay đổi phạm vi giải tỏa nhưng tối thiểu phải giải tỏa hết phạm vi đất của đường bộ trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và đường huyện.

Đối tượng giải tỏa: Các công trình, vật kiến trúc, biển quảng cáo, cây trồng,…trong đó cần tập trung xử lý những vi phạm hành lang các tuyến đường chuẩn bị đầu tư; các tuyến đường đã có dự án cải tạo, nâng cấp hoặc sửa chữa định kỳ giai đoạn 2021-2022; các vị trí giao cắt, điểm mất an toàn giao thông.

Nội dung cụ thể: Từ ngày 05/4/2021 đến 15/4/2021 UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch giải tỏa hành lang ATĐB, tập trung vào một số nút giao thông, điểm mất ATGT, điểm che khuất tầm nhìn và gửi dự kiến kinh phí phục vụ công tác giải tỏa gửi về UBND huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng).

 Tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đồng thời rà soát, kiểm đếm lại các công trình (ki ốt, mái che, lều quán, tường rào, biển quảng cáo...) nằm trong phạm vi cần giải tỏa. Xác định phạm vi cần giải toả trên thực địa: Đánh dấu vạch sơn phạm vi đất đường bộ và đất hành lang ATĐB cần giải tỏa; tuyên truyền vận động Nhân dân tự tháo dỡ công trình, vật kiến trúc, cây trồng,...trong phạm vi giải tỏa. Rà soát, thống kê, phân loại đất, tài sản trên đất nằm trong hành lang ATĐB và xác định các nút giao, điểm mất ATGT, điểm che khuất tầm nhìn để thực hiện giải tỏa.

Tổ chức giải tỏa. Đợt 01 từ ngày 15/4/2021 đến 15/6/2021:Tổ chức giải tỏa (tuyên truyền vận động nhân dân tự tháo dỡ, hỗ trợ tháo dỡ và tổ chức cưỡng chế tháo dỡ). Giải quyết các vi phạm về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến hành lang ATĐB và xây dựng phương án hỗ trợ giải tỏa hành lang ATĐB đối với các trường hợp có diện tích đất hợp pháp theo quy định

 Đợt 02 từ ngày 10/8/2021 đến 10/12/2021: Tiếp tục tổ chức giải tỏa (tuyên truyền vận động nhân dân tự tháo dỡ, hỗ trợ tháo dỡ và tổ chức cưỡng chế tháo dỡ).  Giải quyết các vi phạm về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến hành lang và xây dựng phương án hỗ trợ giải tỏa hành lang đối với các trường hợp có diện tích đất hợp pháp theo quy định.

 

Đức Thọ

 

 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.