Tiểu ban Tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV phân công nhiệm vụ cho các thành viên

Chiều ngày 17/6, Tiểu ban Tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện Lục Ngạn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 họp dưới sự chủ trì đồng chí Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện- Trưởng Tiểu ban.  

 Đồng chí Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện- Trưởng Tiểu ban Tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện phát biểu kết luận cuộc họp

 

          Theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, nội dung, công tác tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện Lục Ngạn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm: Công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; tổ chức các hoạt động văn hóa- nghệ thuật chào mừng; xây dựng và thực hiện nội dung chương trình đại hội; công tác lễ tân, phục vụ Đại biểu dự Đại hội; công tác bảo đảm cơ sở vật chất, trang trí, khánh tiết; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác tài chính...

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban Tổ chức Đại hội đã thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung công tác phục vụ Đại hội và phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên, từng cơ quan đơn vị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện- Trưởng Tiểu ban đề nghị, trên cơ sở nội dung kế hoạch, các thành viên trong tiểu ban cần xây dựng kế hoạch chi tiết, sát với nhiệm vụ, lộ trình, tiến độ thời gian và tổ chức thực hiện theo nhóm nhiệm vụ được giao; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong tiểu ban và cơ quan, đơn vị; đề xuất phương án trưng tập cán bộ, phương tiện nhằm bảo đảm mọi điều kiện cần thiết phục vụ tốt Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lục Ngạn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Giao Văn phòng Huyện ủy là cơ quan thường trực của Tiểu ban có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai các công việc phục vụ trước, trong và sau đại hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện lưu ý, công tác tổ chức, phục vụ Đại hội lần thứ XXV của Đảng bộ huyện Lục Ngạn cần bảo đảm yêu cầu thể hiện được chủ đề, tư tưởng và phương châm của Đại hội; trọng thể, khoa học, chu đáo, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn; tạo được khí thế phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Đồng thời, công tác tổ chức, phục vụ Đại hội được thực hiện theo phương châm: Đề cao trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật, hiệp đồng chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan tham gia tổ chức, phục vụ Đại hội để bảo đảm chất lượng, tiến độ theo kế hoạch.../.

 

Quang Huấn

 

 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.