Thường trực HĐND huyện triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2019

Sáng ngày 5 – 12, Thường trực HĐN D huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND huyện tháng 11, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2019. Đồng chí Lâm Văn Mật, Phó Chủ tịch Thường trực HĐN D huyện chủ trì. Về dự có đồng chí Lê Bá Thành,  Phó Chủ tịch UBND huyện.
 
 Đ.c Chu Văn Báo Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại phiên họp

 

Trong tháng 11 năm 2019, hoạt động của HĐND huyện được Thường trực HĐN D huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện, đồng thời cho ý kiến cụ thể đối với các Ban, Tổ đại biểu HĐN D về các hoạt động theo chương trình đã đề ra. Kết quả kiểm tra, giám sát, khảo sát theo kế hoạch được tổng hợp kịp thời, góp phần tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự. Công tác tiếp dân, giám sát các nội dung trả lời cử tri và trả lời chất vấn của cơ quan có thẩm quyền với cử tri tại địa bàn đại biểu ứng cử được phát huy, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của đại biểu HĐND, góp phần bảo đảm thực hiện hiệu quả các nghị quyết mà HĐND huyện đã ban hành.
Tại phiên họp, đại diện các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện đã phát biểu đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tốt một số vấn đề cử tri quan tâm như: Việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đầu tư thay thế hệ thống điện lưới đã xuống cấp ở một số xã; có phương án hỗ trợ xã trả nợ công trình xây dựng cơ bản, nhất là các công trình đầu tư cho 36 thôn bản đặc biệt khó khăn… . Đồng chí Lê Bá Thành Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu, giải trình làm rõ một số ý kiến, đồng thời sẽ giao cơ quan chuyên môn trả lời cử tri theo thẩm quyền.
Phát biểu kết luận, đồng chí Lâm Văn Mật Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đề nghị các Ban, Tổ Đại biểu HĐND huyện và cơ quan chuyên môn quan tâm thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu trong tháng 12 đã được đề cập trong báo cáo. Trong đó tập trung cao cho kỳ họp thức XI của HĐND huyện, nhiệm kỳ  2016 – 2021 dự kiến diễn ra vào ngày 23 và 24/12/2019. Đồng chí đề nghị Văn phòng HĐN D – UBND huyện làm tốt công tác chuẩn bị báo cao cho kỳ họp, các ban của HĐND tổ chức thẩm định báo cáo theo quy định, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết cho kỳ họp cuối năm của HĐND huyện.
Đức Thọ 
 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.