Lục Ngạn Nâng cao chất lượng đầu tư công trên địa bàn

Ngày 18-6, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Lục Ngạn về tình hình thực hiện đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025

 

Đồng chí Bùi Văn Hạnh – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang chủ trì buổi làm việc.

 

Giai đoạn 2016-2020 toàn huyện Lục Ngạn đã huy động tổng số hơn 904 tỷ đồng đầu tư xây dựng 140 công trình kết cấu hạ tầng của địa phương bằng hơn 77% tổng mức đầu tư đã được phê duyệt đạt 102% Nghi quyết HĐND huyện đầu nhiệm kỳ. Trong đó vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hơn 548,7 tỷ đồng đạt hơn 117%, còn lại là ngân sách huyện.

Quá trình triển khai thực hiện, địa phương đã làm có hiệu quả công tác quản lý về chhur trương đầu tư, quy mô và thủ tục đầu tư. Tích cực khai thác nguồn lực dành nguồn vốn cho đầu tư xây dựng. Các lĩnh vực tập trung nhiều công trình đầu tư công là: giao thông, nông nghiệp nông thôn, giáo dục, y tế…

Nhìn chung, các công trình được thi công tích cực, nợ đọng xây dựng cơ bản được kiềm chế, công tác quyết toán các công trình do huyện làm chủ đầu tư bảo đảm yêu cầu, các công trình đưa vào khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả đã nâng cao kết cấu hạ tầng, kết cấu giao thông góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội cảu địa phương.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế đó là: công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn khó khăn; công tác quản lý nhà nước về đầu tư còn hạn chế; công tác thanh tra, kiểm  tra giám sát chưa thường xuyên; quá trình tổ chức thực hiện còn chưa bám sát vào nội dung hợp đồng ký kết do vậy một số công trình không bảo đảm thời gian theo quy định…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh đề nghị ngành chức năng, địa phương cần bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về đầu tư công để tập trung chỉ đạo, điều hành việc triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác quản lý n hà nước về kế hiachj đầu tư, đấu thầu, giám sát đánh giá đầu tư, chống thất thoát đầu tư trong xây dựng cơ bản; nâng cao chất lượng lựa chọn nhà thầu; khẩn trương giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công; chú trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ làm công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ huyện đến xã…

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, huyện đã đề ra mục tiêu, định hướng, nguyên tắc xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tập trung vào những nội dung chính như: thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án quan trọng, cấp thiết có tác động tích cực đến phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Phương Thảo

 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.