Lục Ngạn Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị

UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa ra văn bản về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

 

Cán bộ thuộc Công an huyện trực làm việc tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND huyện Lục Ngạn 

 

Nâng cao vai trò lãnh đạo, tính gương mẫu của các cấp ủy đảng và người đứng đầu các cơ quan,  đơn vị trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, nếp sống văn minh… . Chấn chỉnh cán bộ công chức, viên chức thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ, công chức, viên chức cho dừng ngay công việc để yêu cầu kiểm điểm khi phát hiện cán bộ, công chức, viên chức đưới quyền có dấu hiệu sử dụng rượu, bia trái quy định; đặc biệt xử lý nặng hơn đối với cán bộ, đảng viên là lãnh đạo, quản lý; thực hiện nghiêm túc quy định tiếp đón công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng khiếu nại vượt cấp; quan tâm tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký và kế hoạch tiếp xúc đối thoại với nhân dân; xác định rõ chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu và của từng cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; phải chịu trách nhiệm nếu có phản ánh của  tổ chức, cá nhân về hành vi nhũng nhiễu, cửa quyền, gây khó khăn cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý; trường hợp các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn còn để diễn ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính thì ngoài việc xem xét xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức, UBND huyện sẽ xem xét trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm./.

 

Đức Thọ

 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.