Hội nghị trực tuyến với huyện, thành phố về thực hiện Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021

Sáng 13/10, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Bắc Giang (BCĐ) chủ trì họp trực tuyến với huyện, thành phố về thực hiện Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có các thành viên BCĐ tỉnh. Dự và chủ trì tại điểm cầu Lục Ngạn có đồng chí Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến hết ngày 30/8/2021, 100% các huyện, thành phố đã thực hiện xong việc xây dựng Kế hoạch, thành lập BCĐ tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố đều tổ chức lực lượng giám sát viên để giám sát, giúp đỡ các xã, phường, thị trấn trong quá trình thực hiện ở cơ sở. 100% các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh thành lập BCĐ xã và thành lập Ban rà soát thôn để thực hiện việc điều tra ở cơ sở.

Đồng chí Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu tại hội nghị

 

Từ ngày 08 - 20/09/2021, tại các huyện, thành phố, Thường thực BCĐ điều tra tỉnh (Sở Lao động- TB&XH) đã tổ chức 10 lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra, rà soát cho 558 đại biểu là thành viên BCĐ huyện, thành phố, Chủ tịch cấp xã, cán bộ Lao động - TB&XH cấp xã qua 2 hình thức (trực tiếp và trực tuyến). Đến hết ngày 21/9/2021, 100% các huyện, thành phố đã thực hiện xong việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra cho 12.143 thành viên Ban Chỉ đạo cấp xã và Ban rà soát thôn, điều tra viên.

Kết quả điều tra đến ngày 10/10, có 1.982/2.127 thôn, chiếm 93% các thôn đã hoàn thành bước 2 tổ chức thu thập thông tin hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp và phân loại hộ gia đình. Có 1.019 thôn đã hoàn thành bước 3 họp dân thống nhất kết quả rà soát. Có 408 thôn đang thực hiện bước 4 niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tại cuộc họp, các đại biểu nêu một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 như: Một số địa bàn cấp thôn công tác tuyên truyền, giải thích tiêu chí, cách xác định hộ chưa tốt; một số thành viên trong Ban chỉ đạo huyện chưa thực sự quan tâm đến đơn vị mình phụ trách và chưa bố trí thời gian đi cơ sở để kiểm tra, đôn đốc theo dõi tiến độ triển khai ở các địa phương; một số xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Cuộc tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 còn lúng túng…

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiến nghị các cơ quan truyền thông của tỉnh và chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cuộc tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo mới năm 2021. Các thành viên BCĐ tỉnh, BCĐ cấp huyện/xã chủ động thực hiện việc kiểm tra địa bàn được phân công phụ trách. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các điều tra viên; kịp thời khắc phục ngay những sai sót trong điều tra.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của BCĐ Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các cấp. Đồng thời đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục đích, tầm quan trọng của tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để tổ chức triển khai đúng quy định, trình tự và đảm bảo thời gian. Tổ chức tốt lực lượng điều tra (được tập huấn kỹ về chuyên môn; thường xuyên đi kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở); tuyệt đối không để các trường hợp lợi dụng chính sách.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch, phương án điều tra đảm bảo bám sát sự chỉ đạo của tỉnh đồng thời phù hợp với thực tiễn của mỗi địa phương. Tổ chức họp dân để phán ánh đầy đủ thông tin. Tổ chức tốt việc tập huấn, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ điều tra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện những sai sót, bất cập để điều chỉnh, giải quyết; đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia nêu cao vai trò, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ./.

 

Quỳnh Nga

 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.