Hội nghị thẩm định báo cáo phục vụ chuẩn bị kỳ họp thứ 14

Sáng ngày 2/7, Ban Dân tộc và Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện tổ chức hội nghị thẩm định báo cáo chuẩn bị nội dung chương trình phục vụ kỳ họp thứ 14, HĐND huyện. Ông Lê Xuân Thắng, Trưởng Ban Kinh tế - xã hội và bà Nguyễn Thu Hường, Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có Thường trực HĐND, UBND huyện, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND huyện và trưởng các cơ quan, ngành, đoàn thể liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị

 

     Hội nghị đã xem xét, thảo luận về các nội dung liên quan trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, kết quả thực hiện các chỉ tiêu thực hiện chính sách về dân tộc trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, các đại biểu cơ bản thống nhất cao đối với báo cáo cũng như các số liệu nêu trong báo cáo trình kỳ họp. Các đại biểu cũng cho ý kiến làm rõ về một số vấn đề như: Các công trình đầu tư, giải ngân hỗ trợ sản xuất theo chương trình 135, công tác đào tạo nghề được triển khai chậm, hiệu quả chưa cao; thực hiện thu chi ngân sách còn nhiều khó khăn; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường còn nhiều hạn chế…

    Kỳ họp lần này diễn ra vào thời điểm nước rút thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của nhiệm kỳ, vì vậy sẽ tập trung dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, rà soát lại các vấn đề tồn đọng để giải quyết dứt điểm. Để kỳ họp diễn ra đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng, các ban, ngành tích cực chuẩn bị nghiêm túc các nội dung kỳ họp theo đúng các mốc thời gian đã được thống nhất. Các Ban HĐND huyện tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ trình trước khi trình tại kỳ họp. Các ban, ngành được phân công phối kết hợp chặt chẽ, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung cần thiết để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp./.

Bùi Được

 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.