Giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III năm 2020

Ngày 23/9, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020. Đồng chí Nguyễn Chí Toản, Ủy viên Ban Thường vụ  (BTV) Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy chủ trì hội nghị.

 

Đ.c Nguyễn Chí Toản, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy chủ trì hội nghị

 

9 tháng đầu năm, công tác kiểm tra, giám sát được Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ huyện tổ chức thực hiện nghiệm túc. Đã kiểm tra 1 tổ chức đảng và 9 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Kiểm tra 99 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 93 tổ chức cấp dưới về việc thi hành kỷ luật trong Đảng; việc thu nộp, quản lý sử dụng đảng phí của 93 tổ chức đảng và hơn 2 nghìn đảng viên. Qua kiểm tra có 4 đảng viên có dấu hiệu vi phạm phải xử lý kỷ luật; đã thi hành kỷ luật 2 trường hợp.

Việc thực hiện nhiệm vụ giám sát tổ chức đảng và đang viên; giải quyết tố cáo đảng viên được quan tâm. 9 tháng đầu năm Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành giám sát 32 tổ chức đảng và 31 đảng viên; giải quyết xong 3 đơn tố cáo đối với 7 đảng viên. Công tác tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ đảng được tăng cường, giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát 76 tổ chức đảng và gần 1 nghìn 600 đảng viên. Trong đó BTV Huyện ủy tiến hành kiểm tra 3 tổ chức đảng và 5 đảng viên. Nhìn chung các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành tốt điều lệ đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của đảng và nhà nước; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; giữ gìn phẩm chất đạo đức và nhiệm vụ người đảng viên. 

Bên cạnh kết quả đạt được công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm còn hạn chế. Nôi dung kiểm tra, giám sát còn chung chung, chưa trọng tâm, trọng điểm, tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm tra còn chậm. Một số đơn vị công lúng túng trong thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát dẫn đến tiến độ kiểm tra chậm, chất lượng kiểm tra còn hành chế...

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Chí Toản, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện ủy chỉ đạo Ủy ban kiểm tra các xã, thị trấn bám sát chương trình, kế hoạch năm 2020; quan tâm thực hiện hoàn thành Kế hoạch kiểm tra, giám sát 3 tháng còn lại năm 2020. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm túc Điều lệ đảng; trong đó mỗi tổ chức đảng, đảng viên thường xuyên nêu cao ý thức tự kiểm tra, giám sát. Quán triệt sâu sắc nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng; quan tâm rà soát nội dung, chương trình kiểm tra toàn khóa, đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát phải rộng khắp trong toàn đảng bộ. Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy cũng yêu cầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; rà soát, củng cố hệ thống mẫu biểu tại các chi bộ, đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát đạt kết quả và chất lượng cao nhất.

Vũ Đoàn

 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.