Đại hội đảng bộ xã Hộ Đáp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 22/5, đảng bộ xã Hộ Đáp tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Trương Văn Năm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, đồng chí Lê Văn Sơn, Huyện ủy viên phụ trách xã.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Hộ Đápđã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch về phát triển KT-XH đề ra. Tổng giá trị thu nhập từ các ngành ước đạt 78,5 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đại hội. Trong đó: giá trị của các ngành, tiểu thủ công nghiệp – xây dựng là 11,2 tỷ đồng; Thương mại – dịch vụ 8 tỷ đồng; Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 59,3 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 16,25 triệu đồng/người/năm, đạt chỉ tiêu đại hội đề ra. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác dân vận được tăng cường. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong công tác truyên truyền, vận động, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, sức mạnh khối đoàn kết toàn dân được phát huy có hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục, y tế ngày càng phát triển.

Phương hướng nhiệm kỳ mới, Đại hội đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, tổng giá trị sản phẩm của các ngành đến 2025 đạt 140 tỷ đồng; tổng giá trị sản phẩm đầu người bình quân đến 2025 đạt 26,5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%. Mỗi năm kết nạp 5 đảng viên trở lên.

 

Đồng chí Trương Văn Năm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu chỉ đạo.

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trương Văn Năm ghi nhận và biểu dương thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Hộ Đáp đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và công việc cụ thể yêu cầu nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cần thực hiện đó là: về xây dựng đảng hệ thống chính trị, tập trung củng cố tổ chức đảng, mở rộng phát huy dân chủ trong Đảng và hệ thống chính trị, nòng cốt là đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo của cấp ủy, hiệu lực quản lý của chính quyền; Ban chấp hành Đảng bộ, các chi bộ khóa mới phải xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, hoàn thiện quy chế làm việc theo nguyên tắc triệt để, phân công trách nhiệm rõ ràng, minh bạch; tăng cường kiểm tra, giám sát ở tất cả các khâu của công tác đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xử lý đến cùng các sai phạm nếu có. Nâng cao vị trí, vai trò năng lực của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp ủy, củng cố kịp thời các chi bộ yếu kém. Thực hiện tốt chế độ, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trước nhân dân. Làm chắc công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã thành công trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Ban Chấp hành Đảng ủy xã Hộ Đáp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt đại hội

 

 Đại hội bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bạch Đức Hồng, Bí thư đảng ủy khóa XXI tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Hộ Đáp khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quỳnh Nga

 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.