BCĐ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN Đánh giá kết quả thực hiện 5 tháng đầu năm.

quantri gửi vào T2, 2019-05-13 16:08

 Ngày 13/5, Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm Tự nguyện của huyện tổ chức hội nghị báo cáo kết quả thực hiện hiểm trong 5 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

 

Từ đầu năm đến nay, Cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT và nghĩa vụ, quyền lợi của mỗi người trong việc tham gia BHYT. 5 tháng đầu năm, toàn huyện đã vận động thêm được 669 người mới tham gia BHYT, nâng tổng số người dân tham gia BHYT trên địa bàn huyện 219.179 người (đạt tỷ lệ bao phủ 98,81%). Đến nay, có 8/30 xã, thị trấn đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao theo nội dung cam kết với Chủ tịch UBND huyện. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn 10 xã chưa hoàn thành chỉ tiêu giao, như: Thị trấn Chũ, Phượng Sơn, Trù Hựu, Kiên Lao… do Thành viên Ban chỉ đạo, Ban vận động của các xã hoạt động chưa thực sự tích cực. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, chỉ rõ những tồn tại hạn chế, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đặt ra.

Đồng chí Trương Văn Năm- Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN chủ trì hội nghị.

 

Để đảm bảo tỷ lệ tham gia BHYT toàn huyện đạt 99% trong tháng 5, đồng chí Trương Văn Năm yêu cầu: Ban chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, đánh giá chính xác, cụ thể việc tham gia BHYT của các hộ gia đình, trên cơ sở đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các thôn, đại lý. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội trong việc vận động hội viên, nhân dân tham gia BHYT; Đối với cơ quan thường trực là Bảo hiểm xã hội huyện cần báo cáo thường xuyên đến Trưởng Ban để kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc xảy ra. Cạnh đó, duy trì phối hợp tốt với Phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện lắng nghe ý kiến, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia khi tham gia khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT./.

Phương Thảo