Tuyên truyền giáo dục pháp luật cho gần 600 em học sinh

quantri gửi vào T6, 2018-11-02 10:48

Ngày 1/11, trường THPT Bán Công Lục Ngạn phối hợp với Công an huyện và UBND thị trấn Chũ tổ chức Tuyên truyền giáo dục pháp luật về ATGT, an ninh trật tự và các tệ nạn xã hội năm học 2018 – 2019 cho gần 600 học sinh và giáo viên nhà trường.

 

Các em học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật

 

 

Tại đây, các em được tuyên truyền sâu rộng nội dung, ý nghĩa của việc thực hiện các quy định về ATGT, an ninh trật tự, bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội khác. Qua đó, giúp các em học sinh có thêm kiến thức, đồng thời nâng cao nhận thức về pháp luật cho các em học sinh. Cuối chương trình, nhà trường đã tổ chức kí cam kết không vi phạm khi tham gia giao thông, bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội khác cho gần 600 em học sinh.

 

Nguyễn Hoàng