Lục Ngạn: bàn nâng cao chất lượng giáo dục năm học (2018-2019)

quantri gửi vào T6, 2018-09-21 07:24

Ngày 19-9, tại Phòng giáo dục và đào tạo, đồng chí Trương Văn Năm - Phó chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn chủ trì Hội nghị bàn biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục bậc học Mầm non và tiểu học năm học (2018-2019). Dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo, cùng 65 Hiệu trưởng các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện.

 

Đ.c Trương Văn Năm - Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị

 

Năm học 2018-2019 huyện Lục Ngạn có tổng số 63 Trường mầm non và Tiểu học, với trên 35 nghìn học sinh được bố trí ở 1 nghìn 371 lớp và nhóm lớp. Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm học, Phòng giáo dục đã tham mưu UBND huyện đầu tư trên 24 tỷ đồng xây dựng 63 phòng học, trong đó đã có 24 phòng học được hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần đắc lực xóa phòng học tạm, học nhờ ở bậc học mầm non và thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Bên cạnh đó, chỉ đạo các trường làm tốt công tác huy động mọi nguồn lực tổ chức các lớp bán trú, nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ  đối với bậc học mầm non, với tỷ lệ bán trú đạt 99,8% số trẻ ra lớp. Tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; tổ chức hiệu quả việc trang trí trường lớp, thư viện thân thiện đối với bậc tiểu học ngay từ đầu năm học mới. Đồng thời rà soát, bố trí sắp xếp, tiếp nhận và điều động cán bộ quản lý, giáo viên giữa các trường; thực hiện hoàn thành sáp nhập và thành lập 2 Trường tiểu học. Công tác phổ cập và quản lý tài chính được tăng cường…Tuy nhiên, năm học 2018-2019 các trường ở bậc học mầm non và Tiểu học trên địa bàn vẫn còn một số khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy còn thiếu; vai trò, trách nhiệm của hiệu trưởng một số trường chưa cao; chất lượng dạy và học ngoại ngữ, tin học còn hạn chế; công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia còn chậm…Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi 10 lượt ý kiến tập trung vào bàn biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục; đồng thời đề xuất, kiến nghị với UBND huyện quan tâm đầu tư cơ sở vật chất; bổ sung đội ngũ cán bộ, giáo viên; nhân viên y tế học đường; công tác đảm bảo an ninh trật tự đối với một số trường sáp nhập và công tác quản lý, sử dụng ngân sách và các khoản thu tại các trường. Các ý của các đại biểu đã được lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện trao đổi, giải  đáp.  

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Văn Năm - Phó chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: Các trường cần tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường chuẩn; chú trọng xây dựng công trình vệ sinh tại các trường mầm non; tham mưu tốt việc xây dựng bể bơi đối với trường tiểu học. Bên cạnh đó, các trường cũng tăng cường rèn kỹ năng sống cho học sinh; nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng đào tạo ngoại ngữ, thực hiện tốt chương trình dạy tiếng Anh 10 năm ở bậc tiểu học; đồng thời quan tâm giáo dục truyền thống cho học sinh. Phó chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị, các trường quyết tâm đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học (2018-2019).

 

Vũ Đoàn