Tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý tại xã Đồng Cốc

quantri gửi vào T4, 2018-09-05 14:53

Ngày 31- 8, Phòng Tư pháp huyện Lục Ngạn phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho gần 200 người là cán bộ chủ chốt cấp xã, thôn, trưởng các ban ngành, đoàn thể xã Đồng Cốc.

 

Đoàn Luật sư tỉnh tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý tại xã Đồng Cốc

 

Tại đây, các đại biểu được Đoàn Luật sư tỉnh tuyên truyền, giới thiệu những vấn đề căn bản của Luật Đất đai; vận động bà con cần tìm hiểu các thông tin pháp luật từ nguồn chính thống để bảo vệ lợi ích của bản thân và tập thể; tỉnh táo, không nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu làm rối loạn tình hình an ninh trật tự. Đoàn Luật sư tỉnh còn giải đáp các thắc mắc của người dân về một số trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đó là người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn; người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường, doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng. Các trường hợp được thu hồi đất là đất phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội; do vi phạm pháp luật về đất đai; tự nguyện trả lại đất.

 

Thông qua việc tuyên truyền, phổi biến, giáo dục pháp luật giúp nhân dân nắm rõ các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo ra bước chuyển biến mới trong hoạt động quản lý nhà nước trong công tác này./.

 

Quang Minh