BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh kiểm tra tại Lục Ngạn

quantri gửi vào T5, 2018-08-16 15:26

Sáng 16/8, tổ kiểm tra số 3, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Bắc Giang do đồng chí Nguyễn Văn Hạnh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm tổ trưởng, đi kiểm tra công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và thực hiện Quyết định 74 của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 tại huyện Lục Ngạn. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo huyện.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng tổ kiểm tra số 3

phát biểu kết luận.

 

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Lục Ngạn đã được các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả và đã đạt được những thành tựu về nhiều mặt; việc xây dựng và công nhận gia đình, làng, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn hàng năm tăng cả về chất và lượng. Điều này đã góp phần rất lớn trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, đoàn kết cộng đồng dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, hạn chế và đẩy lùi được tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng đời sống nhân dân ngày càng giàu đẹp, văn minh. Để công tác xây dựng phong trào đi vào chiều sâu hoạt động có hiệu quả, BCĐ huyện luôn quan tâm làm tót công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên tới các thành viên, BCĐ các xã, thị trấn và vận động khu dân cư xây dựng phong trào, bổ sung các tiêu chuẩn về xây dựng các danh hiệu văn hóa ở địa phương. Ngay từ đầu năm, BCĐ huyện đã ban hành các văn bản hướng dẫn BCĐ các xã, thị trấn triển khai thực hiện, tổ chức đăng ký các danh hiệu văn hóa và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Kết quả: năm 2018, toàn huyện có 89,2% hộ đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa; 87,8% khu phố đăng ký xây dựng danh hiệu làng văn hóa và 9 xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Cùng đó, BCĐ huyện còn đăng ký với BCĐ tỉnh xây dựng 3 mô hình điểm: làng văn hóa phát triển toàn diện ở thôn Lai Hòa, xã Quý Sơn; làng văn hóa thể dục thể thao thôn Lâm Trường, xã Nghĩa Hồ và làng văn hóa xanh, sạch, đẹp tại thôn Trong, xã Hồng Giang; Công tác xây dựng nếp sống văn minh theo quyết định 74 và Chỉ thị 05 trong việc cưới, việc tang, lễ hội và công tác tổ chức đám cưới điểm trên địa bàn được quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc theo đúng văn bản chỉ đạo của cấp trên.

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Hạnh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng tổ kiểm tra số 3 đã đánh giá cao những kết quả mà huyện Lục Ngan đạt được trong triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, nhất là trong việc cưới tình trạng ăn uống linh đình vẫn còn diễn ra. Trong thời gian tới, cơ quan chuyên môn, BCĐ  phong trào huyện Lục Ngạn cần rà soát lại toàn bộ mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2018 để có hướng đôn đốc BCĐ các xã, thị trấn, cụm dân cư  thực hiện đem lại hiệu quả; tăng cường chỉ đạo của cấp ủy và chịu trách nhiệm của chính quyền về các kết quả thực hiện phong trào trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát để nâng cao trách nhiệm hoạt động của các thành viên BCĐ cấp huyện, xã; các hoạt động điển hình như đám cưới điểm, làng văn hóa điểm toàn diện cần có sự bàn bạc thống nhất thực hiện tạo ra sự khác biệt rõ nét, hiệu quả để triển khai nhân rộng ra cộng đồng dân cư. Qua đó nhằm tạo ra diện mạo mới trong đời sống văn hóa, nâng cao dân trí, chất lượng các danh hiệu văn hóa, góp phần xóa đói, giảm nghèo, giữu vững an ninh chính trị, trật tự an toàn – xã hội trên địa bàn.

Quỳnh Nga