Lục Ngạn chú trọng xây dựng thiết chế văn hóa

quantri gửi vào T4, 2018-07-18 16:02

Những năm qua, huyện Lục Ngạn đã quan tâm thực hiện công tác xây dựng thiết chế văn hoá ở cơ sở, coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

Nhà văn hóa huyện Lục Ngạn nơi tổ chức những sự kiện, chương trình lớn của địa phương

 

Đến nay, toàn huyện đã có 336 nhà văn hóa, trong đó 23 nhà văn hóa xã, thị trấn và 313 nhà văn hóa thôn bản, khu phố; gần 300 đội nghệ thuật, câu lạc bộ hát dân ca các dân tộc; có 18 sân vận động xã, thị trấn, 75 sân bóng đá, 10 sân quần vợt; 25 nhà thi đấu đa năng và hơn 200 câu lạc bộ thể thao; 80% thôn bản có từ 1 thiết chế văn hóa hoặc thể thao trở lên. Trong 6 tháng đầu năm 2018, huyện Lục Ngạn đã tổ chức 16 giải thể thao cấp huyện và tham gia 12 giải thể thao do cấp tỉnh tổ chức. Có 175 câu lạc bộ thể thao nội bộ, thi đấu giao lưu, giao hữu nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như: Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, Ngày giải phóng miền nam 30/4… treo 196 băng vượt đường và 21 buổi tuyên truyền lưu động.

Nguyễn Hoàng