Giáp Sơn đạt 15 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

quantri gửi vào T4, 2018-07-11 16:22

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2011 đến nay, cấp ủy, chính quyền xã Giáp Sơn đã huy động mọi nguồn lực tham gia thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đến nay Giáp Sơn đã thực hiện hoàn thành 15/19 tiêu chí. Bao gồm tiêu chí số 1 về quy hoạch; tiêu chí số 4 về điện; tiêu chí số 5 về cơ sở vật chất Trường học; tiêu chí số 8 về bưu điện; tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư; tiêu chí số 10 về thu nhập; tiêu chí số 11 về tỷ lệ hộ nghèo; tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất; tiêu chí 14,15 về giáo dục, y tế và tiêu chí số 19 an ninh trật tự xã hội.

 

Nhân dân tích cực đóng góp làm đường bê tông

 

Thời gian tới, Đảng ủy - UBND xã Giáp Sơn đang tập trung cao huy động nguồn lực chỉ đạo thực hiện 4 tiêu chí còn lại về giao thông,  môi trường, cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phấn đấu hoàn thành các tiêu chí và về đích xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

 

Vũ Đoàn