Lục Ngạn: Triển khai nhiệm vụ diễn tập Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018

quantri gửi vào T4, 2018-06-27 15:10

Chiều ngày 26/6, Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN)   huyện Lục Ngạn chủ trì cuộc họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên chuẩn bị cho công tác diễn tập PCTT – TKCN năm 2018.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp

 

 Nội dung diễn tập PCTT – TKCN các xã sẽ được chia thành 2 giai đoạn đó là: Thông báo tình hình thời tiết khí hậu, chuyển cấp báo động, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp, sẵn sàng xử trí các tình huống lụt bão và Giai đoạn thực hành xử trí tình huống lụt bão, có một phần thực binh. Theo kế hoạch, các xã tham gia diễn tập gồm:Phượng Sơn, Quý Sơn và Nam Dương. Các xã sẽ tổ chức diễn tập trong tháng 7/2018 tại xã Quý Sơn.

 

Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo, các xã được giao nhiệm vụ PCTT – TKCN năm 2018 đã đóng góp ý kiến vào kế hoạch diễn tập nhằm bám sát với tình hình thực tế của từng địa phương, đồng thời tập trung thảo luận tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai cuộc diễn tập, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập PCLB – TKCN và diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh: cuộc diễn tập phải thực hiện theo đúng phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng”. Đồng thời, yêu cầu các xã được giao nhiệm vụ diễn tập năm 2018 phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Để cuộc diễn tập được thành công, các xã phải huy động cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể tham gia, đặc biệt phải bám sát vào kế hoạch của Ban c hỉ đạo để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch tổ chức luyện tập chi tiết, cụ thể, chuẩn bị đầy đủ văn kiện diễn tập và chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất để cuộc diễn tập PCTT – TKCN năm 2018 được tổ chức đúng kế hoạch, đạt mục đích yêu cầu đề ra.

 

Nguyễn Hoàng