Chấn chỉnh hoạt động của các bể bơi trên địa bàn huyện

quantri gửi vào T6, 2018-06-01 08:18

Hiện nay đã bước vào hè, nhiều gia đình cho con em đi bơi và học bơi tại các bể bơi đang hoạt động trên địa bàn huyện. Do vậy vấn đề đảm bảo cho người tham gia bơi và học bơi tại các bể bơi vô cùng quan trọng, nhất là thời gian qua, trên địa bàn huyện xảy ra một số tai nạn đuối nước thương tâm, trong đó có tai nạn đuối nước tại bể bơi.

 

 

Để đảm bảo an toàn cho người tham gia bơi và học bơi, công tác phòng, chống đuối nước tại bể bơi là rất cần thiết; Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác kiểm tra điều kiện hoạt động của các bể bơi trên địa bàn huyện; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm của chủ cơ sở bể bơi. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống và phương pháp cứu hộ đuối nước trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các trường lắp đặt hệ thống bể bơi thông minh phải đảm bảo các điều kiện hoạt động. Đối với các xã, thị trấn nâng cao vai trò, trách nhiệm trong quản lý nhà nước đối với hoạt động của các bể bơi trên địa bàn mình; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, xử phạt đối với các bể bơi không đảm bảo điều kiện vật chất và hoạt động không đúng quy định.

 

Nguyễn Yến