Công an huyên Lục Ngạn thu giữ, tiêu hủy 18kg cây anh túc

quantri gửi vào T5, 2018-05-03 10:42

Công an huyện Lục Ngạn tổ chức thực hiện triển khai kế hoạch rà soát, phát hiện xử lý việc trồng cây có chứa chất ma túy năm 2018 trên địa bàn huyện.

 

Cây có chứa chất ma túy được phát hiện trên địa bàn xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn

 

Công an huyện Lục Ngạn đã phân 3 tổ công tác do Đội CSĐT về Ma túy chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát cây có chứa chất ma túy cùng với 30 xã, thị trấn. Trong thời gian rà soát, lực lượng Công an huyện đã phối hợp cùng với các ban, ngành đoàn thể của các xã Tân Quang, Đồng Cốc, Nam Dương tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền về việc cấm trồng cây có chứa chất ma túy, cũng như tác hại của tệ nạn ma túy.

 

Qua kết quả rà soát, Công an huyện Lục Ngạn đã lập biên bản xử lý đối với 4 trường hợp trồng cây có chứa chất ma túy; thu giữ và tiêu hủy 18kg cây anh túc tươi.

 

Trong thời gian tới, Công an huyện Lục Ngạn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyền truyền pháp luật về việc cấm trồng cây có chứa chất ma túy, nhất là trong Tháng hành động phòng, chống ma túy.

 

Nguyễn Yến