Lục Ngạn: Phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,14%

quantri gửi vào T4, 2018-04-11 10:36

Ngày 10/4, Phòng Lao động, Thương binh và Xã Hội (LĐTB&XH) tổ chức lớp tập huấn công tác giảm nghèo năm 2018 cho 253 đại biểu là trưởng thôn, trưởng ban xóa đói giảm nghèo của 218 thôn, xã đặc biệt khó khăn của huyện.

 

Đồng chí Thân Thị Hòa – Phó Phòng LĐTB&XH huyện thông tin về những định hướng giảm nghèo

trong giai đoàn tới

 

Mục tiêu của đợt tập huấn là nhằm chia sẻ, trao đổi và cung cấp các thông tin về các cơ chế, chính sách mới của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020 cho các địa phương, qua đó giúp các địa phương thực hiện tốt và hiệu quả chương trình.

 

Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe đồng chí Thân Thị Hòa – Phó Phòng LĐTB&XH huyện thông tin về những định hướng công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 – 2020. Theo đó, toàn huyện thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vừng, hạn chế tái nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh xã hội, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng thu nhập cho người dân, đặc biệt là nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ được tiếp cận với các dịch vụ cơ bản như: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh…

 

Bằng nhiều chính sách, dự án thiết thực, như: hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo; chính sách tín dụng ưu đãi; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; dự án đầu tư cơ sở hạ tầng các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn…  huyện Lục Ngạn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 14,14% năm 2017 xuống còn 4,14% năm 2020.

 

Bên cạnh đó, kết hợp việc thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính  sách giảm nghèo để cải thiện đời sống của người nghèo, trong đó tập trung ưu tiên đảm bảo các chính sách về nhà ở, y tế, giáo dục, nước sinh hoạt, đường giao thông đảm bảo cho người nghèo ngày càng tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản một cách dễ dàng và thuận lợi hơn.

 

Nguyễn Hoàng