Trường tiểu học Giáp Sơn tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe”

quantri gửi vào T2, 2018-03-26 15:06

Ngày 26/3, Trường tiểu học Giáp Sơn tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Liên hoan vũ khúc sân trường và công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên năm học 2017 – 2018”.

 

Các đội viên tiêu được công nhận chuyên hiệu rèn luyện năm học 2017 -2018.

 

Tham gia ngày hội có 778 đội viên tiêu biểu của Liên đội Trường Tiểu học Giáp Sơn. Các em được ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang và tự hào của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cũng như được tham gia nhiều hoạt động văn nghệ, khiêu vũ và các trò chơi dân gian thật sôi động. Ngày hội tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi về truyền thống 87 năm xây dựng và phát triển của Đoàn – Đội; khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành người đội viên, đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Dịp này,  292 đội viên được công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên năm học 2017 - 2018./.

 

Bùi Được