Lục Ngạn: 283 Tổ tự quản bảo vệ môi trường

quantri gửi vào T3, 2017-12-05 09:44

Hưởng ứng Phong trào Lục Ngạn chung sức xây dựng nông thôn mới và vận động nhân dân tham gia Bảo vệ môi trường, đến nay UBMTTQ huyện đã chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn thành lập 283 Tổ tự quản Bảo vệ môi trường, với tổng số trên 2 nghìn 290 thành viên tham gia.

 

Tổ tự quản Bảo vệ môi trường thôn Trong xã Hồng Giang tích cực chăm sóc cây xanh đường làng

 

Các Tổ tự quản đã tham gia tích cực vào việc tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; tự rác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày ngay chính tại gia đình. Tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên tích cực bảo vệ môi trường tại khu vực công cộng, đường làng, ngõ xóm. Xây dựng các tuyến đường tự quản của Hội phụ nữ, Hội CCB và Hội nông dân...

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả của người dân và cụm dân cư tham gia bảo vệ môi trường. Điển hình là mô hình Lò đốt rác gia đình tại thôn Tam Tầng, xã Quý Sơn; mô hình đoạn đường tự quản của Hội phụ nữ xã Phượng Sơn, Nghĩa Hồ; mô hình lò đốt rác tập thể của xã Thanh Hải...

Vũ Đoàn