Tuyên truyền chính sách dân tộc và một số luật thực hiện trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngày 28/5, Phòng Dân tộc phối hợp với Hạt Kiểm Lâm huyện Lục Ngạn tổ chức hội nghị tuyên truyền các chính sách dân tộc và một số luật thực hiện trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020. Tham dự có trên 180 hộ dân thuộc thôn Bắc Hoa, thôn Thác Lười xã Tân Sơn.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm tuyên truyền một số luật thực hiện trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020.

 

Tại đây, các hộ dân đã được tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa một số chính sách dân tộc đang được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện như: Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020… Quán triệt Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; trong đó có các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong quản lý, sử dụng rừng, vi phạm quy định về phát triển rừng, bảo vệ rừng, vi phạm quy định về quản lý lâm sản; các thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, các điều khoản thi hành…

Thông qua đó, nhằm nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc về lĩnh vực lâm nghiệp và công tác dân tộc, các chính sách dân tộc, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa,xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện./.

Hoàng Phượng

 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.