Toàn huyện đạt hơn 98% kế hoạch phát triển BHXH tự nguyện

Năm 2022, huyện Lục Ngạn phấn đấu có hơn 5.088 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.

Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, huyện đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Trong đó triển khai tháng cao điểm (tháng 5), toàn huyện đã vận động được 681 người tham gia BHXH tự nguyện mới, đạt 203,28% so với kế hoạch của UBND tỉnh giao, đạt 155,83% kế hoạch huyện giao cho các xã, thị trấn (cao nhất tỉnh). Qua đó, nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện lên 4.444 người.

Cán bộ BHXH huyện tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện tại Thị trấn Chũ.

 

Phát huy những kết quả đạt được, UBND huyện tiếp tục triển khai “đợt cao điểm vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện” năm 2022, thời gian từ 1/8 đến 30/9/2022 với mục tiêu phát triển thêm 688 người tham gia BHXH mới.

Sau 2 tháng toàn huyện đã vận động được 672 người tham gia BHXH, nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện lên 5.009 người, đạt hơn 102% kế hoạch tỉnh giao, đạt 98,45% kế hoạch UBND huyện giao cho các xã, thị trấn.

Một số xã có tỷ lệ vận động cao như: Phì Điền đạt 200%, Tân Mộc 190%, Hồng Giang 151%, Kiên Thành hơn 138%, Giáp Sơn hơn 136%, Phượng Sơn hơn 116%...

Thông qua thực hiện “Tháng cao điểm, đợt cao điểm vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện” đã phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện; huy động sự vào cuộc tích cực, quyết liệt trong chỉ đạo của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp cùng sự hoạt động tích cực của các tổ chức đại lý bảo hiểm trên địa bàn.

 

Quang Huấn

 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.