Lục Ngạn: Gần 90% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2020

Ngày 21/10, Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống, văn hóa” huyện tiến hành họp bình xét và kiểm tra danh hiệu văn hóa năm 2020.

BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống, văn hóa” huyện tiến hành họp bình xét và kiểm tra danh hiệu văn hóa năm 2020.

 

Thường trực BCĐ huyện Lục Ngạn căn cứ vào kết quả bình xét của các xã- thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng như kết quả thẩm định, kiểm tra của các đoàn đề xuất UBND huyện công nhận 50.110 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (bằng 87,36% tổng số hộ dân, tăng 2.575 hộ so với năm 2019); 287 làng, khu phố được công nhận danh hiệu văn hóa (chiếm 89,16% % tổng số làng, khu phố); 219 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn đơn vị văn hóa.

Cùng đó, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã chọn 13 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 68 hộ gia đình văn hóa, 8 làng văn hóa tiêu biểu đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng; 2 cơ quan, đơn vị, 3 hộ gia đình văn hóa, 2 làng văn hóa tiêu biểu để nghị Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Phương Thảo

 

 

Chuyên mục: 

Các tin khác

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.